Beint í efni

FHSS – háskólamenntaðir sérfræðingar í Stjórnarráðinu

Hlutverk Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins er að vera í forsvari fyrir félagsmenn sína við gerð kjarasamninga og við ákvarðanir er á einhvern hátt snerta kjör þeirra.

Skrifstofa FHSS

Þjónustuskrifstofan er til húsa í Borgartúni 6. Hún er opin virka daga frá klukkan 9-12 og 13-15. Síminn er 595 5140.

Á skrifstofunni, sem rekin er með tveimur öðrum stéttarfélögum, er félagsfólki veitt margs konar þjónusta og upplýsingar.

Meðal verkefna hennar er að aðstoða:

 • á sviði kjara- og réttindamála
 • við lausn ágreiningsmála er varða framkvæmd og túlkun kjarasamninga
 • við að leita lögfræðilegrar ráðgjafar í málum sem falla undir starfssvið stéttarfélags
 • við gerð ráðningarsamninga og túlkun á þeim
 • við útreikninga á launum og innheimtu ef þörf krefur

FHSS í tölum

  0+
  Félagsfólk FHSS er fjölbreyttur hópur fólks sem telur nú yfir 800 félaga.
  0+
  Félagsfólk FHSS hefur fjölbreytta háskólamenntun og meðal þeirra er að finna yfir 20 tegundir af háskólanámi.
  0
  Meðalaldur félagsfólks í FHSS er 47 ár.

Stjórn FHSS

Stjórn FHSS ber ábyrgð á rekstri félagsins, skrifstofuaðild og fjársýslu. Stjórnin fer með umboð félagsins til kjarasamninga.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm fullgildum félagsmönnum, löglega kjörnum sem fer fram á aðalfundi. Stjórnarmenn og tveir varamenn eru kosnir til tveggja ára í senn.

Fundargerðir stjórnarfunda

Lög og samþykktir félagsins

Í lögum félagsins er meðal annars kveðið á um hlutverk FHSS, reglur varðandi félagsaðild og ábyrgð stjórnar auk lýsinga á starfsemi félagsins.

Auk laganna má benda á samþykktir félagsins, m.a.

Aðalfundir FHSS

Aðalfundur FHSS hefur æðsta vald í öllum málum félagsins og skal haldinn í febrúar ár hvert. Stjórn getur ákveðið að skipuleggja staðarfund, rafrænan fund, eða blöndu af þessu tvennu. Boðun á aðalfund skal send með rafrænum hætti til félagsmanna með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.

Hönnunarstaðall FHSS

Allt efni sem FHSS sendir frá sér skal vera samkvæmt hönnunarstaðli.

Í hönnunarstaðli er að sjá reglur og útfærslur á notkun merkis, leturgerðir og reglur um litaval í kynningarefni og merkingum. Þar eru merki og aðrir grafískir þættir á vektoraformi sem hægt er að sækja ef skjalið er opnað í myndvinnsluforriti.