Beint í efni

Stjórn FHSS

Stjórn félagsins ber ábyrgð á rekstri félagsins, skrifstofuaðild og fjársýslu.

Stjórn FHSS 2024 - 2025

Eftir aðalfund í apríl 2024 skipa eftirfarandi stjórn félagsins:

Formaður

Steinar Örn Steinarsson / formadur@fhss.is (2024-2026)

Stjórnarmenn

 • Jóhanna Norðdahl (2023-2025)
 • Kristján Eiríksson (2023-2025)
 • Brynja Stephanie Swan (2024-2026)
 • Hrafnkell Tumi Kolbeinsson (2024-2026)

Varamenn

 • Guðmundur Þórir Steinþórsson, fyrsti varamaður (2024-2025)
 • Elísabet Gísladóttir, annar varamaður (2024 - 2025)
Stjórn FHSS 2024-2025
F.v. t.h. Kristján Eiríksson, Jóhanna Norðdahl gjaldkeri, Steinar Örn Steinarsson formaður, Brynja Stephanie Swan, Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, Guðmundur Þórir Steinþórsson, fyrsti varamaður og Elísabet Gísladóttir, annar varamaður

Eldri stjórnir

Hlutverk stjórnar

Stjórn FHSS ber ábyrgð á rekstri félagsins, skrifstofuaðild og fjársýslu. Stjórnin fer með umboð félagsins til kjarasamninga.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm fulltrúum; formanni, varaformanni, ritara, vefstjóra, gjaldkera og meðstjórnanda sem kosnir skulu á aðalfundi. Auk þess skal kjósa tvo varamenn. Formann skal kjósa sérstaklega. Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórnin að öðru leyti með sér verkum.

Í lögum Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins segir um stjórn félagsins:

Stjórn félagsins skipa 5 fulltrúar sem kosnir skulu á aðalfundi.

 • Formaður skal kosinn sérstaklega, en stjórnarmenn velja sjálfir varaformann úr sínum hópi og skipta með sér verkum gjaldkera, vefstjóra og ritara.
 • Kjósa skal tvo varamenn í stjórn sem fyrsta og annan varamann. Taka þeir sæti í stjórn í þeirri röð í forföllum stjórnarmanna.
 • Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár. Annað árið skal kjósa formann og tvo stjórnarmenn og fyrsta varamann en hitt árið tvo stjórnarmenn og annan varamann. Endurkjör er heimilt en enginn skal þó sitja lengur í stjórn en fjögur kjörtímabil samfellt eða alls átta ár.
 • Láti þrír eða fleiri stjórnarmenn af störfum á kjörtímabili skal innan mánaðar boða til félagsfundar með a.m.k. viku fyrirvara til þess að kjósa aðra í þeirra stað.
 • Sé kosið, hvort sem er á aðalfundi eða félagsfundi, í stað stjórnarmanns sem látið hefur af störfum skal sá stjórnarmaður sem við tekur sitja út kjörtímabil þess er lét af störfum.
 • Kosning stjórnar skal fara fram skriflega og leynilega. Séu aðeins jafnmargir í framboði og kjósa á, teljast þeir réttkjörnir án atkvæðagreiðslu.