Beint í efni

Heimild til frestunar á niðurfellingu orlofs framlengd

Náðst hefur samkomulag milli opinberra launagreiðenda og heildarsamtaka opinberra starfsmanna um að framlengja heimild til frestunar á niðurfellingu orlofs.

Í tilfelli starfsfólks ríkisins hefur heimild til frestunar á niðurfellingu orlofs, sem að hámarki getur orðið 60 dagar, verið framlengd um eitt ár eða til 30. apríl 2024. Eftir þann dag þá fellur eldra orlof niður. Launagreiðendur bera ábyrgð á að skipuleggja orlofstöku starfsfólks síns að teknu tilliti til óska þess eins og unnt er vegna starfseminnar.

Launagreiðendur þurfa því að:

  • Upplýsa starfsfólk um stöðu orlofs.
  • Hvetja starfsfólk til að senda inn orlofsóskir hafi það nú þegar ekki verið gert.
  • Ákveða sumarorlof starfsfólks fyrir 31. mars nema sérstakar aðstæður hamli.
  • Gera tímasettar áætlanir um úttekt uppsafnaðs orlofs hjá þeim sem það á við.

Mikilvægi hvíldar

Eftir sem áður er lögð áhersla á mikilvægi þess að starfsfólk taki orlof sér til hvíldar og endurnæringar en safni því ekki upp.